• Kezdőlap
  • Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a szolgáltató által üzemeltetett florenscipo.hu internetes oldal (webáruház , webshop ) vásárlóira (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Gombor István  e.v.

Szogáltató székhelye: Győr, Déry Tibor u.19.

Szolgáltató postai címe: Foxpost automata, Győr Tesco Mécs László utca.

Vállalkozó Nyilvántartási száma: 40058734

Statisztikai száma: 66859293-4616-231-08

Nyilvántartásba vétel: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 17765/2020 nyilvántartási számon

Telefonszám: 00-36-20-357-1441

e-mail: gombor.istvan@gmail.com

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Shopmasters-Informatika Kft,

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény

 („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2020.05.20.napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11  nappal a weboldalakon közzéteszi. Megrendelő a webáruház használatával elfogadja , hogy  a weboldalak látogatásakor valamennyi szabályozás automatikusan érvényes rá .

Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházba – akkor is, ha nem regisztrált felhasználó , a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére.

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

A florenscipo.hu webáruház gyermekcipőket kínál a leendő vevői számára. A termékek a győri székhelyű Florens Kft. gyártásában készülnek . A termékek kizárólag online rendelhetőek.

A termék ára bruttó, azaz tartalmazza az áfát, de nem tartalmazza a szállítási költséget és az esetleges utánvétel díját .

Az áruházban kínált konkrét termékről fotó készül, de természetesen előfordulhat árnyalatnyi eltérés a kép és a valóság között . Az esetleges eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni.

Akció esetén az akkor feltüntetett ár az érvényes , illetve ha az akciót dátum megadásával tesszük közzé, akkor az akció időpontjában leadott rendelésre érvényes az akciós ár.

 

A RENDELÉS MENETE

A webáruházban körül lehet nézni regisztráció nélkül, de a termék megrendeléséhez regisztráció szükséges.

A kiválasztott termék és annak méretválasztása után a vevő a terméket kosárba helyezi. Ha több terméket is szeretne vásárolni, akkor a vásárlás folytatása gomb megnyomásával tudja folytatni.

Ha befejezte a vásárlást , termék db szám és méret ellenőrzése után, után léphet tovább , illetve a törlés ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A méret ellenőrzésénél felhívjuk a figyelmét a belméret cm-ben megadott valós hosszára. A cipő, vagy szandál belmérete különböző gyártású cipőknél eltérő lehet. A Florensnél jellemzően egy kicsit nagyobb a talp belmérete !

Megrendelő ez után megadja a szállítási címet, majd szállítási és fizetési módot. Megrendelő választhat az általunk felkínáltból illetve akár ettől eltérőt is kérhet.

 

FIZETÉSI MÓDOK

Előre utalás : Megrendelő utalja a termék/termékek árát a szállítási költséggel együtt. Utaláskor a rendelési számot is fel kell tüntetni .  Az utalás a szolgáltató K&H bankban vezetett  10403356-50526971-48531000 számlájára, a weboldal üzemeltetőjének nevére érkezik. A szállítás felgyorsítása és az utalás ellenőrzése miatt, célszerű sms-t (00-36-20-357-1441) vagy e-mailt ( florens.gyermekcipo@gmail.com ) küldeni .

Utánvétel : Természetesen van rá mód , hogy a termék átvételekor fizessen, ennek azonban van egy plusz költsége.

 

SZÁLLÍTÁS

FOXPOST

- előre utalás, automatába szállítás : 1499 ft.

- előre utalás, házhoz szállítás : 2199 ft.

- utánvét, automatába szállítás : = 1839 ft.

- utánvét, házhoz szállítás : 2539 ft.

 

ESETLEGES CSERE

Cserére csak abban az esetben van mód, ha a terméket nem használták, a kézhezvételtől számított 14 napon belül jelzik a forgalmazónak , valamint rendelkeznek a kapott számlával.

Ha a szolgáltató véletlenül rossz méretet küldött , ingyenesen küldi a jó méretet, a tévesen küldött termék visszaküldése  után, valamint megtéríti a vissza szállítás költségét.

Ha a vevőnek valamilyen okból kifolyólag nem tetszik a termék, vagy más méretet szeretne, akkor a szolgáltató újbóli szállítási költség ellenében, a nem megfelelő termék visszaküldése után , és amennyiben van  készletén a megfelelő termék , akkor azt újból szállítja. Ha nincs megfelő temék, akkor egy megadott bankszámlára a termék árát vissza utaljuk.

Bármilyen okból visszaküldött termék küldése : Győr, Mécs László u. 4. 9024.Foxpost automata, címre .

 

ELÁLLÁS JOGA

A Megrendelő a szerződéstől a 45/2014 kormányrendeletben foglaltak szerint 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja a vevőt , akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

Amennyiben Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni  e-mailben a szolgáltató címére florens.gyermekcipo@gmail.com , vagy postai úton Gombor István, Győr, Mécs László u. 4, 9024 . Foxpost automata.

A webáruház üzemeltető köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. 

Elállási joggal kapcsolatos szabályozásokat a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendeletet követve betartjuk.

 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Panasz esetén megrendelő számlával tehet panaszt. Panaszt írásban tehet elsősorban a webáruház e-mail címére. florens.gyermekcipo@gmail.com , vagy  Gombor István, Győr, Mécs László u. 4.  9024 . Foxpost automata. címre kérjük küldeni.

Szavatossági igény bejelentésénél a vevő kérheti a hibás termék javítását vagy cseréjét .A termék akkor minősül hibásnak , ha eladáskor nem felelt meg a minőségi követelményeknek. A hibát a vevőnek kell bizonyítani .

Megrendelőnek ügyelnie kell a termék rendeltetés szerű használatára.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető

Pl. tipikus a cipők/szandálok talprészének kopása amelyet a gyermek az úgynevezett „ motorozással „ koptatott el . Ezzel a használattal gyakorlatilag órák alatt el lehet koptatni a talp orr részét , melyért felelősséget nem tudunk vállalni .

Lábbelit tilos mosógépben mosni!

 

A florenscipo.hu  webáruházban forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározottaknak megfelelően a gyártó Florens Kft, cég vállal szavatosságot. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére.
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. (A vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.)

Amennyiben a termék garanciális időn belül meghibásodik, kérjük jelezze felénk , először küldjön e-mailben megkeresést , egy fotót a reklamált termékről. A szállítás költsége a vásárlót terheli. A garanciális javítás után a terméket visszaküldjük az Önnek , amit telefonon vagy e-mailen jelezni fogunk. Amennyiben a termék nem javítható és a gyártó jogosnak találja a reklamációt , ebben az esetben újat küldünk helyette , az előzőleg szállított méretben , és a lehetőséghez képest a leginkább hasonló termékünkből .

A terméket,  Gombor István, Győr, Mécs László u. 4.  9024 . Foxpost automata. címre kérjük küldeni

 

 

PANASZKEZELÉS

A szolgáltató célja , hogy a megrendelő elégedett Panaszkezelés a termékkel . Ha a vevőnek mégis panasza lenne, úgy panaszát a következő módokon írásban küldheti el. 

-   Gombor István, Győr, Mécs László u. 4.  9024 . Foxpost automata. címre kérjük küldeni.

-  e mail: florens.gyermekcipo@gmail.com címre.

A panaszt a szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja . Ha elutasító lenne az álláspontja azt szakmai szempontok alapján megindokolja és a dokumentumot 3 évig megőrzi , az esetleges hatósági ellenőrzés céljából .

Továbbá ,

  • Vitarendezési platform

Az Európai Bizottság rendelete értelmében, az európai, így a magyar online webáruházaknak 2016. január 9-től honlapjuk egy könnyen elérhető pontján kötelező jelleggel el kell helyezniük az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket .

Vitarendezési platform elérése:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

További elérhetőségek listája:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.complaints.odrList

 

Kelt: 

Győr, 2020.05.20.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: MagneSoft Bt.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

 

Legfrissebb hírek

2024.02.02.
Próba 1, Teszt 2
Elindult webáruházunk!
2023.01.25.

Bízunk benne, hogy megtalálja a keresett terméket.

Lépjen kapcsolatba velünk!